Máy nước nóng năng lượng mặt trời Empire

Máy nước nóng năng lượng mặt trời EMPIRE tận dụng khả năng hấp thụ nhiêt của ống chân không.
Nguyên lý hấp thụ bức xạ mặt trời thành nhiệt năng, dựa trên các đặc điểm nước lạnh có trọng lượng riêng lớn hơn sẽ chảy xuống dưới và nước nóng có trọng lượng riêng nhỏ hơn sẽ nổi lên trên trong các ống chân không.
Do quá trình đối lưu nhiệt, nước tại bình bảo ôn sẽ tăng nhiệt độ lên, quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ trong bình bằng với nhiệt độ của ống thu nhiệt.
Sau khi nước trong bình được làm nóng sẽ giữ nhiệt từ 72- 96h nhờ vào lớp from bảo ôn, khi sử dụng nước nóng, nước lạnh sẽ tiếp tục được cấp vào bằng với số nước nóng được lấy ra và làm giảm nhiệt độ trong bình và quá trình đối lưu để làm nóng được diễn ra liên tục.

Hiển thị kết quả duy nhất

Scroll to Top